Vattenavstängning 6:e november

Alla kranar ska tömmas och skall hållas öppna under vintern för att de inte ska frysa sönder.

Huvudkranarna på utsidan skall vara så väl isolerade p.g.a. frysrisk.

Du kan hälla antifrostvätska i toaletter, diskhoar, tvättfat mm. för att förhindra att något fryser sönder.

Avloppet får INTE användas under tiden det inte finns vatten i ledningarna p.g.a att pumparna stängs av och kan gå sönder om det spolas ut något i ledningarna.

Vi påminner om att det inte är tillåtet att ha vattencisterner i stugan eller tomten.

Styrelsen
Lärjeheds Fritidsområde