Vattenavstängning 6:e november

Alla kranar ska tömmas och skall hållas öppna under vintern för att de inte ska frysa sönder.

Huvudkranarna på utsidan skall vara så väl isolerade p.g.a. frysrisk.

Du kan hälla antifrostvätska i toaletter, diskhoar, tvättfat mm. för att förhindra att något fryser sönder.

Avloppet får INTE användas under tiden det inte finns vatten i ledningarna p.g.a att pumparna stängs av och kan gå sönder om det spolas ut något i ledningarna.

Vi påminner om att det inte är tillåtet att ha vattencisterner i stugan eller tomten.

Styrelsen
Lärjeheds Fritidsområde

Städdag

16 september 2023
Klockan 10.00
Föreningslokalen

Hej kära medlemmar!
Det är dags för höstens städdag. Styrelsen kommer dela ut uppgifter kl. 10.00
Vi bjuder på fika!

Kan du inte komma? Meddela gärna styrelsen för att få ett uppdrag.

Mvh Styrelsen Lärjeheds Fritidsområde

Elavläsning

Den 05aug 2023 mellan 10 och 13 är det dags för årets el-avläsning.


De som inte har mätare på utsidan av stugan, måste finnas på plats för att elmätarna
skall vara åtkomliga på avläsningsdagen.

Har man inte möjlighet att vara på plats, kan man antingen lämna nyckel till en
granne som kan öppna eller ordna så någon annan person finns i stugan och öppnar.

Vi kan inte lova att vara hos en viss stuga en viss tid, utan alla måste finnas på plats
kl 10. Om ni inte finns i stugan den tiden och vi har avslutat el avläsningen (Vi kan
vara klara redan innan kl 13) kommer en avgift att tas ut, eftersom det innebär extra
arbete för styrelsen.

Förfallodag för fakturan kommer bli 29sep 2023.

Vi vill påminna om att man skall skriv stugnummer när man betalar fakturan, inte ngt
annat nummer.

Vi har ingen information angående Elstödet ännu, utan återkommer när vi vet mer om
det.

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen
Lärjeheds Fritidsområde