Betalning av elfakturor

Det har redan kommit in betalningar för el, vilket uppskattas även om förfallodagen är 30nov 2022.

MEN Snälla, skriv STUGNUMMER som avsändare i meddelande, så att det blir lättare att göra bokföringen.

Det skrivs olika saker som istället försvårar att identifiera vem som betalat och det kan t.ex. vara vårt BG nr som inte ger mig någon ledtråd.

Det är inte alltid stugägaren som gör betalningen och då har jag inte heller där någon ledtråd, så hjälp mig med att skriva rätt

Gun

Kassör Lärjehed

Elfakturor

Nu har  elfakturorna skapts och utskick har beställts via föreningens internetbank.
Om någon inte har fått sin faktura senast 24okt, så ombeds ni skicka ett mail till gun.larjehed@gmail.com så kassören får kolla upp vad som hänt.
 
Priset efter uträkning blev 1,50 kr per kwh
 
Förfallodagen är satt till 30nov, men inget hindrar naturligtvis att ni betalar tidigare.
 
Några kommer få tillbaka pengar, eftersom de betalat för mycket vid deldebiteringen i maj. De som kassören inte redan haft kontakt med, ombeds att ta kontakt med kassören via ovanstående mailadress om det finns ett minusbelopp längst ner på fakturan.

Vattenavstängning

Elfakturor

Det har varit många frågor kring de försenade elfakturorna. Nedan kan du läsa frågor och svar.

Kommer elbolagens fakturor till förening gå till inkasso nu när medlemmarna inte betalat in pengar för sin elförbrukning (och kommer då elen stängas av)?

Nej, inga fakturor kommer gå till inkasso. Elen kommer inte stängas av. Fakturor från Göteborg Energi och Din el betalas löpande.

Varför har elfakturan till oss medlemmar inte kommit ännu?

Kassören kontaktade Gbg Energi den 26aug för att få hjälp av dem att räkna ut medelpriset vi betalat per kwh under perioden aug 2021 till juli 2022, men som svar fick kassören en massa dokument med alla uppgifter för varje månad och mätare och får själv göra uträkningen.
Ovan i kombination med hög arbetsbörda har gjort att elfakturorna inte skickats ut.

Får föreningen en enda stor faktura för hela året nu?

Nej. Föreningen får (och har alltid fått) fakturor varje månad från Göteborg energi och Din el. Dessa betalas löpande.

Varför läggs det ner massa arbete på att skicka fakturor två gånger per år (även i maj)?

Det har just med att vi måste få in pengar för att kunna täcka elen fram till vi börjar få in årsavgiften. Dvs. vi måste göra detta för att kunna sköta den löpande betalningen av elen gentemot göteborg energi och din el.

Hur länge är vårt elavtal giltigt?

Till den 31dec 2024. Detta avtal gäller bara kwh priset, men alla andra priser kan öka under perioden fram till dess, så totalt kommer elpriset sannolikt öka ändå.

Vilken förfallodag kommer det bli på elfakturorna?

När fakturorna är utskickade, kommer de vara med en förfallodag som ger medlemmarna god tid att betala fakturan.