HÖSTENS STÄDDAG ÄGER RUM DEN 17 SEPTEMBER 2022

Alla medlemmar samlas vid föreningslokalen senast klockan 10 för avprickning, information och utdelning av uppgifter.

Fika serveras klockan 13 i föreningslokalen.

Vi har hittat protokollet från när man beslutade om åldersbefrielse från att delta på städdagen, men eftersom att det inte står någon specificerad ålder i protokollet så anser FGK att protokollet inte gäller.

Om någon inte har möjlighet att delta på städdagen, så kan ni få en uppgift att
utföra annan dag.

Kontakta styrelsen främst via mail kontakt@larjehed.se eller via
telefon 0733-148098

Om man inte deltar på städdagen eller inte utför en uppgift en annan dag, så
debiteras medlemmen en avgift på 500 kr.

Styrelsen
Lärjeheds Fritidsområde

80-års firande

Hej medlemmar!

Styrelsen vill tillsammans med pubgänget bjuda in till 80-årsfirande av föreningen lördag den 13/8 kl 19-23 I föreningslokalen.

Föreningen bjuder på kallskuret och enklare plockmat. Om ni kommer fler än 2 personer per stuga får ni betala en mindre avgift för maten.

Ni anmäler intresse att äta mat genom att maila era namn till kontakt@larjehed.se eller skicka sms till 0733-14 80 98 senast måndag 8/8. I samband med anmälan kan ni ange om ni har några allergier eller äter specialkost.

Firandet i år blir i mindre skala då vi inte har en festkommitté. Om intresse finns kan en festkommitté bildas i samband med höstmötet som kan planera något större inför framtiden.
Hoppas vi ses och blir många som firar!

Styrelsen och pubgänget

AVLOPPSPUMPAR

Åter igen har medlemmar spolat ut trasor/servetter m m i avloppet vilket inneburit att pumpar skadats och stannat.

Detta är inte OK och inebär ett onödigt arbete för bl.a. vår föreståndare. Det har ett flertal ggr inneburit att vi fått extra onödiga utgifter.

Det är endast tillåtet att spola ut toalettpapper i toaletter och INGENTING annat.

Tänk på att det är våra gemensamma pengar som vi betalar alla onödiga utgifter med.

Vi vill även be alla medlemmar att inte spola ut mycket matfett i avloppet eftersom även detta frankallar problem. Häll fettet i en PETflaska och lämna till återvinningscentral.

Vi har ett flertal ggr fått beställa xtra service för att rengöra pumparna, viket återigen är onödig utgift.

Tänk på att om vi gemensamt hjälper till med att hålla nere utgifterna så behöver vi inte höja årsavgiften.

Mvh Gun
Kassör