Viktig information till samtliga medlemmar i Lärjeheds Fritidsområde

Som nämndes på halvårsmötet har kommunen gett oss i styrelsen för
Lärjeheds fritidsområdes uppgiften att mäta upp och dokumentera
samtliga stugors byggnadsareor. Det är en del i arbetet för att bygga
upp ett bra samarbete mellan vår koloniförening, FGK och
Stadsbyggnadsförvaltningen.

Viktig information till samtliga medlemmar är att mätningar av
stugorna kommer att påbörjas omgående från v.28 och fortskrida
under sommaren fram till slutet på september.

Vi har fått en tidsbegränsning på att informationen ska vara
samanställd innan 30:e september. Vi i styrelsen hoppas att samtliga
medlemmar är tillmötesgående och kan delta för att underlätta
processen.

Hur: Samtliga medlemmar kommer att bli uppringda av någon från
styrelsen för att planera in en tid för att ni ska kunna vara på plats
samtidigt som mätningen utförs. Det finns instruktioner från
Göteborgs Stad Exploateringsförvaltning för hur mätningen skall
utföras vilket vi kommer att följa.

När: Man behöver bara vara tillgänglig vid ett tillfälle för en mätning.
Mätningarna kommer att börjas under v.28 och fortsätta fram till
september, det är ett tidskrävande arbete och vi önskar att samtliga
medlemmar hjälper till för att underlätta processen.

Var: Mätningen kommer att utföras på varje medlems
fastighetsområde och i närvaro av stugägaren ihop med två personer
med minst en från styrelsen. Dokumentationen kommer att arkiveras
hos styrelsen och informationen kommer att lämnas över till FGK.

Vi i styrelsen tackar för ert samarbete!

Bilagor

Stickcafé

OBS! ÄNDRAT DATUM MEDLEMSMÖTE 30 juni

Medlemsmötet var tidigare bestämt till den 16 juni men är ändrat till den 30 juni samma tid 13-15.

Detta beror på att styrelsen för Lärjeheds Fritidsområde ska träffa FGK och Göteborgs Stad (Exploateringsförvaltningen) den 18 juni och vill informera om detta på medlemsmötet.

Helgen innan medlemsmötet är det Midsommar och då klär vi som vanligt midsommarstången. Håll utkik efter anslag. Kanske någon vill ordna dans.

Medlems-/Halvårsmöte

Söndagen 16 juni klockan 13-15 vid föreningslokalen

Förslag till dagordning inför mötet kommer senare.
Kom gärna med förslag på frågor du önskar diskutera.
Skickas till kontakt@larjehed.se. Märk medlemsmöte.